Kjør sammen for
å spare penger
og hjelpe miljøet!

PenguinUp er en norsk samkjøringstjeneste som matcher folk til å dele seter i en taxi/privatbil.